पूर्व प्रदेश प्रमुखहरु

माननीय अनुराधा कोईराला
कार्यकाल:

२०७४।१०।०५ देखि २०७६।०७।१७

माननीय विष्णु प्रसाद प्रसाई
कार्यकाल:

२०७६।०७।१८ देखि २०७८।०५।०३