प्रेस विज्ञप्ति

शिर्षक आर्थिक वर्ष दस्तावेज
“प्रदेशस्तरको चिठ्ठा व्यवस्थापन तथा नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको बिधेयक” फिर्ता पठाईएको ०७९/०८० विधेयक फिर्ता.pdf
माननीय मन्त्रीज्यूहरुको शपथ ०७९/०८०
विधेयक प्रमाणीकरण ०७९/०८० विधेयक प्रमाणीकरण(1).pdf
मन्त्रालयको कार्यभार परिवर्तन ०७९/०८० मन्त्रालयको कार्यभार परिवर्तन.pdf
१२‌ औं अधिवेशन आह्वान ०७९/०८० 12th house call.pdf
चालु अधिवेशन अन्त्य ०७९/०८० अधिवेशन अन्त्य.pdf
आदिवासी जनजाति आयोगद्वारा तेस्रो वार्षिक प्रतिवेदन पेश ०७९/०८० आदिवासी जनजाती आयोगको प्रतिवेदन पेश.pdf
महालेखा परीक्षकको आ.ब. ०७८/०७९ को पाँचौ वार्षिक प्रतिवेदन पेश ०७९/०८० आ.ब. २०७८-०७९ म.ले.प. प्रतिवेदन पेश.pdf
माननीय मन्त्रीज्यूहरुको शपथ ०७९/०८० मन्त्रीज्यूको शपथ २०७९-१२-२६.pdf
थारु आयोगको चौथो वार्षिक प्रतिवेदन पेश ०७९/०८० press release tharu aayog.pdf