माननीय मन्त्रीज्यूहरुको शपथ

०७९/०८०
मिति
२०८० साल जेठ ७ गते
set to popup