प्रेस विज्ञप्ति

शिर्षक आर्थिक वर्ष दस्तावेज
हार्दिक समवेदना ०७९/०८० समवेदना सत्यमोहन जोशी.pdf
अध्यादेश जारी ०७९/०८० Press Release 2079-06-30.pdf
हार्दिक समवेदना ०७९/०८० samabedana.pdf
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय, हेटौंडाको प्रतिवेदन पेश कार्यक्रम ०७९/०८० Press release CIAA.pdf
प्रदेश स्वास्थ सेवा ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश ०७९/०८० अध्यादेश जारी २०७९।०६।१२.pdf
मुख्य न्यायाधिवक्ता कार्यालयको आ.ब. ०७८/०७९ को वार्षिक प्रतिवेदन पेश ०७९/०८० प्रतिविेदन पेश.pdf
बाल दिवसको शुभकामना सन्देश ०७९/०८० बाल दिवसको शुभकामना सन्देश.pdf
प्रदेश लोक सेवा आयोगको तेस्रो वार्षिक प्रतिवेदन पेश ०७९/०८० Press Release.pdf
अध्यादेश जारी २०७९-०५-०१ गते ०७९/०८०
विधेयक प्रमाणीकरण २०७९-०४-३० ०७९/०८०