बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्तिको लागि आह्वान