प्रतिवेदन तथा डाउनलोड

शिर्षक अार्थिक वर्ष प्रकार
प्रेस विज्ञप्ती ०७७/०७८ प्रेस विज्ञप्ती
भावपुर्ण श्रद्धाञ्जली ०७७/०७८ प्रेस विज्ञप्ती
ईद (इदुल फित्र) पर्व¸२०७८ को शुभकामना सन्देश ०७७/०७८ प्रेस विज्ञप्ती
नव वर्ष २०७८ को शुभकामना सन्देश ०७७/०७८ प्रेस विज्ञप्ती
फागुपूर्णीमा (होली) पर्व २०७७ को शुभकामना सन्देश ०७७/०७८ प्रेस विज्ञप्ती
७१ ओं प्रजातन्त्र दिवसको शुभकामना सन्देश ०७७/०७८ प्रेस विज्ञप्ती
प्रजातन्त्र दिवसको शुभकामना सन्देश ०७७/०७८ सम्बोधन
२९औँ अन्तर्राष्ट्रिय अपाङ्गता दिवसको शुभकामना सन्देश ०७७/०७८ प्रेस विज्ञप्ती
धन्यवाद ज्ञापन ०७७/०७८ प्रेस विज्ञप्ती
शुभकामना सन्देश ०७७/०७८ प्रेस विज्ञप्ती