मा. संस्कृती, पर्यटन तथा सहकारी मन्त्री शैलेन्द्रमान बज्राचार्यज्यूको सपथ ग्रहण कार्यक्रम