कर्मचारी विवरण

Title पद फोन नं
माननीय विष्णु प्रसाद प्रसाई माननीय विष्णु प्रसाद प्रसाई प्रदेश प्रमुख ९८५५०७७४८८
सचिव नारायण प्रसाद भट्ट सचिव
इन्दिरा पौडेल इन्दिरा पौडेल शाखा अधिकृत ९८४५६१४०७९
सन्तोष सुबेदी सन्तोष सुवेदी लेखा अधिकृत ९८४५२९१८८७
photo राजेश तामाङ कानून अधिकृत ९८४३५८८७२२
सुमित्रा पौडेल सुमित्रा पौडेल प्रोटोकल अधिकृत ९८४९६७०१४०
देव प्रसाद ढकाल देव प्रसाद ढकाल शाखा अधिकृत ९८५५०३०१३३
Ananta अनन्तराज नेपाल नायब सुब्बा ९८४५२८८०९०
जगदिश रिजाल कम्प्यूटर अपरेटर ०५७‍-५२४९६९
सम्झना शाही सम्झना साही नायब सुब्बा ९८४५०७१९७१
भुवन कुमार अधिकारी ह.स.चा. ९८४५१२४१३०
श्यामसुन्दर न्यौपाने ह.स.चा.
सोम बहादुर थोकर कार्यालय सहयोगी ९८४५२८९७५०
विनोद कुमार कडेल कार्यालय सहयोगी
भरत नगरकोटी कार्यालय सहयोगी