माननीय प्रदेश प्रमुख अनुराधा कोइरालाज्यूले प्रदेश नं ३ को प्रदेश सभाको बैठकलाई गर्नुभएको सम्बोधन