फोटो ग्यालरी

२०८१-०२-१६ माननीय प्रदेश प्रमुखज्यू समक्ष महालेखा परीक्षकको कार्यालयका उप-महालेखापरीक्षक श्री बिन्दु बिष्टज्यूद्वारा बागमती प्रदेशको प्रतिवेदन पेश ।
२०८१-०१-१८ माननीय प्रदेश प्रमुखज्यू समक्ष मधेशी आयोगका माननीय सदस्य श्री आभा कुमारीज्यूद्वारा आयोगको प्रतिवेदन पेश ।
२०८०-१२-२० माननीय मन्त्रीज्यूहरुको सपथ कार्यक्रम
२०८०-१२-२० मा. मन्त्री रमा आले मगरज्यूको सपथ ग्रहण समारोह
२०८०-१२-१७ माननीय आर्थिक मामिला मन्त्री श्री जगन्नाथ थपलियाज्यूको सपथ कार्यक्रम
२०८०-१२-१५ माननीय मन्त्री श्री शैलेन्द्र मान बज्राचार्यज्यूको सपथ कार्यक्रम
२०८०-११-२३ राष्ट्रिय दलित आयोगको आ.ब. २०७९/०८० को तेस्रो वार्षिक प्रतिवेदन पेश
२०८०-१०-२८ राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, बागमती प्रदेश कार्यालयबाट आ.ब. २०७९/०८० को प्रतिवेदन पेश
२०८० कात्तिक १६ आदिवासी जनजाति आयोगद्वारा चौथो वार्षिक प्रतिवेदन पेश
२०८०-०६-०५ गते प्रदेश लोक सेवा आयोग, बागमती प्रदेशद्वारा आ.ब. २०७९/०८० को चौथो वार्षिक प्रतिवेदन पेश