पृष्ठभुमी

प्रदेश ३

नेपालको संविधानको धारा १६३ उपधारा (१) ले प्रत्येक प्रदेशमा नेपाल सरकारको प्रतिनिधिको रुपमा प्रदेश प्रमुख रहने ब्यवस्था गरेको छ यसै ब्यवस्था अनुरुप सम्माननीय राष्ट्रपतिद्वारा नेपालको संविधानको धारा १६३ उपधारा (२) बमोजिम माननीय यादवचन्द्र शर्मालाई मिति २०७८ साल भाद्र ०४ गते  नियुक्त गरिएको थियो हाल यस प्रदेशमा प्रदेश प्रमुखका रुपमा माननीय  यादवचन्द्र शर्माज्यू रहनुभएको छ ।

संविधानले प्रदत्त गरेको प्रदेश प्रमुखको काम, कर्तव्य र अधिकारलाई सहयोग गर्न निजामती कर्मचारीको रुपमा प्रशासन सेवाको रा.प. प्रथम श्रेणीको सचिवको नेतृत्वमा प्रशासनीक कार्यहरु सम्पादन हुने गरी प्रदेश प्रमुखको कार्यालय रहने ब्यवस्था छ ।

संघीय ब्यवस्थाको प्रादेशिक अवधारणा अनुसार सातवटै प्रदेशमा प्रदेश प्रमुखको कार्यालयको स्थापना गर्ने क्रममा बागमती प्रदेश (तत्कालिन प्रदेश नं.३) को प्रदेश प्रमुखको कार्यालयको स्थापना मिति २०७४ साल माघ ७ गते भएको हो । प्रदेश नं. ३ को अस्थायी राजधानीको रुपमा रहेको मकवानपुर जिल्लाको हेटौडालाई मिति २०७६ साल पुष २७ गते बसेको प्रदेश सभाको बैठकले प्रदेश नं. ३ को नाम बागमती तोकिएको र स्थायी राजधानी हेटौंडा कायम गरेको छ । नेपालको संविधान बमोजिम बागमती प्रदेशका प्रदेश प्रमुखबाट मुख्यमन्त्री, मन्त्री¸सभामुख¸ उप सभामुखको नियुक्ति एवं शपथ गराउने, प्रदेश सभाबाट प्रमाणिकरणको लागि पेश हुन आएका विधेयकहरु प्रमाणिकरण गर्ने, प्रदेश सभाको अधिवेशनको आब्हान र अन्त्य सम्बन्धी कार्यका लागि ब्यवस्थापकीय र सूचना तथा समन्वय गर्ने कार्यहरु यस प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका प्रमुख कार्यहरु हुन । यी कार्यहरुको सम्पादन सामान्यत: मुख्यमन्त्री वा प्रदेश मन्त्रीपरिषद्को सिफारिस र सहमतीबाट हुने गर्दछ ।

यस प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा निजामती सेवा तर्फ १९ र स्वकीय सचिवालय तर्फ १२ जना कर्मचारीहरुको दरबन्दी रहेको छ । माननीय प्रदेश प्रमुखको सुरक्षार्थ तोकिएको दरबन्दी अनुसारका सुरक्षाकर्मीहरु तैनाथ गरिएको छ ।