माननीय मुख्यमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेज्यूको सपथ ग्रहण