माननीय मन्त्रीज्युहरु तथा राज्यमन्त्रीज्यूको सपथ ग्रहण कार्यक्रम