माननीय मन्त्रीज्यूहरुको सपथ कार्यक्रम

मिति
२०८०-१२-२०